Adsorptietesten met chemicaliën

Voor metingen van de adsorptiecapaciteit van actieve kool, filters en andere adsorbentia bestemd voor adembeschermende middelen tegen militaire en industriële chemicaliën.

Expert in adsorptietesten

ProQares heeft uitgebreide expertise in adsorptietesten. We meten de adsorptiecapaciteit van filters, actieve kool en andere adsorbentia voor gebruik in adembeschermende middelen. Het juiste adsorptiemateriaal is essentieel voor de effectiviteit van filters en gasmaskers. Met onze adsorptietesten helpen we bedrijven en overheden met datavergaring voor kwaliteitscontroles en afnamekeuringen, en bij het bepalen van de optimale materiaalkeuzes.

Adsorptietest – Industriële chemicaliën

ProQares beschikt over een ruim assortiment aan standaardtesten met industriële chemicaliën om uw materialen op te beoordelen. We voeren testen uit volgens internationale (industriële of militaire) standaarden of volgens een door u gespecificeerd testprotocol.

Adsorptietest – Chemische strijdmiddelen

ProQares is één van de weinige onafhankelijke, niet-overheidslaboratoria met beschikking over chemische strijdmiddelen voor adsorptietesten. We voeren testen uit volgens internationale militaire standaarden of volgens een door u gespecificeerd testprotocol.