Chemische Permeatietesten

Voor metingen van de adsorptiecapaciteit van actieve kool, filters en andere adsorbentia bestemd voor adembeschermende middelen tegen militaire en industriële chemicaliën.

Het juiste materiaal voor elk doel

Bij beschermingsmiddelen is de juiste materiaalkeuze cruciaal. Met permeatie-testen meten we hoe snel of hoeveel van een chemische stof doordringt in beschermende kleding. Met deze metingen kunt u weloverwogen materiaalkeuzes maken en hebt u de zekerheid dat het materiaal beschermt zoals verwacht bij blootstelling aan industriële, medische of militaire chemicaliën.

Permeatietest – Industriële chemicaliën

ProQares beschikt over een ruim assortiment aan industriële chemicaliën om uw materialen mee te testen. We voeren tests uit volgens internationale standaarden of volgens een door u gespecificeerd testprotocol.

Permeatietest – Chemical Warfare Agents (CWA’s)

ProQares is één van de weinige onafhankelijke niet-overheidslaboratoria met beschikking over chemische strijdmiddelen voor permeatietesten. Hiermee kunnen we de materiaalbescherming voor, met name, militaire doeleinden in kaart brengen.

Permeatietest – Cytostatica

ProQares heeft de mogelijkheid om medische beschermende kleding en handschoenen te testen op bescherming tegen een grote verscheidenheid aan cytostatica.

Permeatietest – Pesticiden

ProQares kan beschermende kleding, handschoenen en laarzen testen op de beschermingswaarde tegen verscheidene pesticiden.