Smartman test

Realistische simulatietest van adembeschende middelen tegen chemische strijdmiddelen.

Unieke systeemtest voor beschermende maskers

Smartman staat voor Simulant Agent Resistance Test Manikin. Het is een in Amerika ontwikkelde systeemtest. ProQares is het enige niet-Amerikaanse commerciële laboratorium ter wereld dat over deze test beschikt. Met de Smartman systeemtest is het mogelijk om zeer nauwkeurige en realistische metingen te doen van de bescherming van adembeschermende middelen tegen chemische strijdmiddelen.

De Smartman testprocedure

De Smartman bestaat uit een dummyhoofd en torso die een natuurlijke ademhaling simuleren. Het gelaatsmasker wordt op het dummyhoofd geplaatst waarna het wordt blootgesteld aan het chemisch strijdmiddel mosterdgas (HD) of sarin (GB). Sensoren bij de neus en ogen van de dummy registreren gedurende de test hoeveel gif- of zenuwgas er in de materialen doordringt. Voor sarin testen we met damp; voor mosterdgas kan met zowel damp als druppels getest worden. De druppels worden nauwkeurig aangebracht in overeenstemming met een realistisch scenario.

Het eindresultaat is een zorgvuldig uitgevoerde meting waarmee u helder inzicht heeft in de effectieve beschermingswaarde die uw product levert.

Bescherming als het er echt om gaat

Bij adembeschermingsmiddelen moeten eindgebruikers in acuut levensbedreigende omstandigheden 100% kunnen vertrouwen op hun persoonlijke beschermingsmiddelen. Met de Smartman systeemtest helpt ProQares u om dat vertrouwen in uw product te onderbouwen.

De Smartman is slechts één van de vereiste of gewenste tests voor adembeschermende middelen en andere beschermende producten. ProQares kan een ruim assortiment aan benodigde tests voor u uitvoeren volgens internationale (militaire) standaarden.