MIST: Man in simulant test

Voor gecontroleerde praktijktesten van complete beschermende systemen.

Veiligheid in de praktijk

Als het om beschermingsmiddelen gaat staat veiligheid voorop. Zwakke plekken wil je niet ontdekken onder gevaarlijke omstandigheden. Daarom biedt ProQares de MIST: Man In Simulant Test. In een veilige en gecontroleerde setting meten we op proefpersonen de effectieve bescherming van een compleet beschermend systeem. Bij deze test brengen we lekkages en zwakke plekken in het systeem in kaart. Dit is belangrijke informatie voor zowel producenten van beschermende kleding in de ontwerpfase van een systeem, als voor eindgebruikers die dankzij de MIST inzichtelijk krijgen hoe de beschermende systemen in de praktijk werken.

De MIST door ProQares

ProQares heeft jarenlange ervaring met de MIST. We maken gebruik van een nauwkeurig gevalideerde methode en werken met zorgvuldig geselecteerde proefpersonen, van variërende lengte en gewicht. Hierdoor kunnen we een accuraat beeld geven van de mate van bescherming en eventuele zwakke plekken. De MIST verloopt als volgt:

In overleg met de opdrachtgever bepalen we de testcondities. Dit kan volgens een standaardprotocol, zoals NATO AEP-38, of volgens een op maat ontworpen protocol. Op basis van de gegevens van het te testen systeem selecteren wij de meest geschikte proefpersonen. Deze proefpersonen krijgen sensoren op het lichaam geplakt en dragen de beschermende uitrusting hier overheen.

In onze testruimte worden proefpersonen blootgesteld aan een bepaalde concentratie van een niet-giftige simulant (methylsalicylaat) terwijl zij routinematige bewegingen en oefeningen uitvoeren. De sensoren registreren hoeveel van het simulant op het lichaam terecht komt. Wij analyseren deze data en verwerken dit tot een duidelijk testrapport.

Systeemtesten voor volledige zekerheid

Om te weten hoe beschermende systemen presteren in de praktijk zijn systeemtesten van belangrijke toegevoegde waarde. Pas met een systeemtest, zoals de MIST, hebt u zekerheid dat uw beschermingsmiddel voldoet aan de gestelde eisen en uw eigen verwachtingen.

Naast systeemtesten kunt u ook bij ProQares terecht voor materiaaltesten en on-site testen. Met ons volledige testaanbod draagt ProQares bij aan de bescherming en veiligheid van iedereen die afhankelijk is van beschermende middelen.