Aerosol-penetration tests

Adequate bescherming in adembeschermende middelen

Adembeschermende middelen moeten bescherming bieden tegen schadelijke gassen en andere potentieel gevaarlijke stoffen. Het is belangrijk dat het filter vaste en vloeibare deeltjes adequaat tegenhoudt. Met de aerosol-penetratietest meten we met gestandaardiseerde simulanten of het filter of mondneusmasker op dit vlak voldoet aan de gestelde eisen.

Nauwkeurige meting met snel resultaat

Bij de aerosol-penetratietest meten we de hoeveelheid aerosolen die het filter weet te penetreren. De testapparatuur die wij hiervoor gebruiken voldoet aan de eisen volgens de Europese normen. Dit resulteert in een nauwkeurige meting van de filter-effectiviteit. Bij deze test werken we met simulanten zoals beschreven in de Europese normen: natriumchloride (NaCI) voor vaste aerosolen en paraffine-olie voor vloeibare aerosolen.

Compleet pakket aan testen

ProQares kan een compleet pakket aan testen uitvoeren om de beschermende waarde van adembeschermende middelen in kaart te brengen. De aerosol-penetratietest is hiervan een onderdeel.

Voor een volledig beeld van de effectieve bescherming kunnen we ook materiaaltesten en (on-site) systeemtesten uitvoeren, zowel met simulanten als met TICs en CWA’s. Onze testrapporten staan goed bekend bij notified bodies. Met dit volledige aanbod van testen helpen we u om al uw beschermende middelen te evalueren en verbeteren.