Collective Protection (colpro) testen

On-site systeemtesten en materiaaltesten van collectieve beschermingsmiddelen.

Betrouwbare bescherming als het erop aan komt

Kritieke faciliteiten vereisen betrouwbare bescherming tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen. Colpro units bieden deze bescherming. Bij ProQares testen we of uw collectieve beschermingsmiddelen voldoen aan de (militaire en industriële) standaarden en uw eigen eisen.

Compleet pakket aan testen voor collectieve bescherming

Voor colpro units kunnen we materiaaltesten, adsorptietesten en on-site systeemtesten uitvoeren. Hiermee is van ieder facet zorgvuldig vastgesteld of het de gewenste bescherming biedt. Voor materiaal- en adsorptietesten werken we met een ruim assortiment van TICs en CWA’s. Door middel van permeatietesten meten we of het materiaal voldoende weerstand biedt tegen de betreffende stoffen. Met adsorptietesten controleren we de adsorptiecapaciteit van de actieve kool (of andere adsorbentia), met een aerosolentest meten we de filterefficiëntie.

Bij de on-site test zetten we het systeem op in een afgesloten, gecontroleerde ruimte. Binnen deze ruimte genereren we een concentratie aerosol van een onschadelijke simulant. Met behulp van meetapparatuur aan de binnenkant van het systeem wordt gemeten of het aerosol door het systeem penetreert.

Met deze combinatie van testen heeft u de zekerheid dat uw collectieve beschermingsmiddelen functioneren zoals u mag verwachten.

Geavanceerde testopstellingen

Onze testen zijn geschikt voor zowel mobiele als stationaire collectieve beschermingsmiddelen. We werken met geavanceerde testopstellingen, in ons laboratorium en op locatie, waardoor we producenten en eindgebruikers kunnen voorzien van hoogwaardige, zeer betrouwbare testresultaten.

ProQares kan collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen testen. We bieden een uitgebreid assortiment van testen voor beschermende kleding en adembeschermende middelen. En al onze testen kunnen worden uitgevoerd volgens internationale (militaire en industriële) standaarden of volgens een maatwerk testprotocol.